Tjänster » Skatterådgivning

Vårt svenska skattesystem uppdateras hela tiden via lagstiftningen och det är viktigt att hålla sig uppdaterad. Därför är skatterådgivning en viktig del i vår rådgivning.

Inom GI Consultants finns många års omfattande kunskap och erfarenhet inom detta område, vidare investeras årligen tid och resurser för att vi ska hålla oss uppdaterade.

Inom företagsbeskattning arbetar vi med skattefrågor som rör aktiebolag, koncerner, ägarledda företag samt handelsbolag. Vi har djupgående kompetens inom följande områden: företagsbeskattning, individbeskattning, moms och redovisning.

Med vår rådgivning betalar du inte mer skatt än du behöver.

Vårt mål är att med vårt kunnande göra det möjligt för företag och delägare att både betala rätt skatt och få skattebördan minimerad. Vi jobbar proaktivt och använder bäst vedertagna strukturer.

Vi tittar på skattesituationen för alla berörda parter, inte bara ägaren utan även närstående.

Följande tjänster erbjuds:

-Skattestrategi

-Koncernbeskattningsfrågor

-Deklarationsarbete

-Rätt löneuttag

-Optimal utdelning

-Intern aktieöverlåtelse

-Köp och försäljning av företag

-Skatterådgivning vid val av bolagsform

-Skatterevisioner

-Resultatutjämning

-Hantering av underskott