Tjänster » Bokslut & Deklaration

Bokslut görs oftast 1 gång per år. Bokslutet är ett viktigt beslutsunderlag både för er och era affärskontakter. Behöver ni hjälp med att upprätta ett bokslut så säkerställer vi att bokslutet uppfyller de krav som ställs i regelverket och enligt god redovisningssed.

Följande tjänster erbjuds:

-Inkomstdeklarationer för företag

-Inkomstdeklarationer för företag och närstående

-Momsdeklarationer

-Skatte- och momsutredningar

-Årsbokslut

-Delårsbokslut

-Beräkning av utdelningar