Om oss

Våra Redovisningskonsulter har genomgått 4år teoretisk universitetsutbildning med inriktning inom redovisning & beskattning samt vår mest erfarna konsult har 11års samlad arbetslivserfarenhet inom redovisning & beskattning.

Vi har konsulterat företag inom många olika områden där behov har funnits, fokus har mestadels lagts på täcka behov hos mindre aktiebolag, enskilda firmor samt handelsbolag.

Vi är måna om sätta kunden i fokus samt tillhandahålla nära relationer för att förstå just vad ditt företag är i behov utav, vi fokuserar på den strategiska visionen sinsemellan samt sköter uppdragen effektivt.

Det är viktigt att se till helheten och samspelet mellan företagens ekonomi och ägarens privata ekonomi. Varje ny kund innebär att vi engagerar oss för att kunna hitta bästa lösningar på kort och lång sikt.