Tjänster » Bolagsärende

Vi kan hjälpa dig att bilda bolag. Utifrån dina önskemål upprättar vi alla nödvändiga handlingar och håller i alla kontakter med bolagsverket tills bolag är bildat. Vi arbetar framförallt med aktiebolag, handelsbolag och enskilda firmor.

Förändringar i ett befintligt bolag

Ibland sker förändringar inom ett befintligt bolag som vi gärna står till ert förfogande med dessa frågor. Det kan vara ändring i styrelsen, företagsnamnet och verksamheten, men det kan också gälla generationsskiften, likvidation, fusion eller aktieägartillskott (ägarna skjuter till kapital utan att aktiekapitalet ökas).

Följande tjänster erbjuds:

-Firmaändringar

-Styrelseändringar

-Bolagsändringar

-Generationsskiften

-Aktieägartillskott