Tjänster » Redovisning

Vi kan sköta den löpande bokföringen åt er, hantera attesterade leverantörsfakturor, bevaka om kundfordringar betalas samt göra prognoser för in- och utbetalningar för planering av likviditeten. Vi kan också sköta lönehanteringen, räkna ut och redovisa skatter och avgifter.

Följande tjänster erbjuds:

-Löpande bokföring

-Kundfakturering

-Bevakning av leverantörsfakturor

-Kvartals eller årsvis återrapportering till dig som kund

-Avstämningar

-Löneredovisning inkl. Lönebesked